Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het bedrijf Vedic art brugge en website http://www.fluidart.be

Rechten

3.1 De content op de Website, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, tekst, kenmerken, graphics, icoontjes, foto’s, berekeningen, verwijzingen en software is eigendom Vedic art brugge of externe partijen (anders dan de Geregistreerde Gebruiker).

Indien je feedback, ideeën of suggesties geeft met betrekking tot de Website of de diensten die op de Website worden aangeboden (“Feedback”), mogen wij deze Feedback volledig exploiteren.

3.2 Onbevoegd kopiëren, distribueren, presenteren of ander gebruik van de Website of een onderdeel ervan is strijdig met de Belgische en/of andere wetgeving en kan derhalve leiden tot civiele en strafrechtelijke boetes.

3.4 Het downloaden en anderszins digitaal kopiëren van de content op de Website of onderdelen daarvan is enkel toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anderszins schriftelijk met ons overeengekomen of toegestaan onder het toepasselijk, dwingend recht.


3.5 Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Vedic art brugge te mogen claimen of te veronderstellen.
Vedic art brugge streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op http://www.fluidart.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Vedic art brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
3.6 Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van http://www.fluidart.be op deze pagina.